Liiketoiminta

Tiedätkö mistä sijoituksen tuotto syntyy?

Sijoittaminen ja säästäminen ovat nykyään suosittua ja monet nuoret aikuiset ovat ainakin kiinnostuneita siitä. Epävarma maailmantilanne motivoi säästämään pahan päivän varalle ja tuotoilla halutaan usein myös saavuttaa tavoitteita. Tuotto syntyy eri asioista, joihin paneudumme tässä artikkelissa tarkemmin.

Sijoituskohteen tuotto muodostuu kahdesta asiasta. Ne ovat tulovirta ja pääoman arvonnousu. Tulovirtaa voivat olla esimerkiksi osinko tai korkotuotto. Se on pitkällä aikavälillä tärkein komponentti sijoittajan kokonaistuottoa ajatellen. Tulovirta on tasaisempaa pääoman arvonkehitykseen verrattuna ja sijoitta voi sijoittaa takaisin saamansa tulovirran.

Omaisuuslajit jaotellaan yleisesti osakkeisiin, velkakirjoihin, reaaliomaisuuteen ja vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin. Niillä on kaikilla omat ominaispiirteensä ja ne käyttäytyvät eri tavoin taloussyklien eri vaiheissa. Jos sijoitussalkku sisältää eri omaisuuslajeja, vähenevät salkun riski ja arvon heilunta.

Velkakirjoilla tuottoa koroista 

Velkakirjasijoitukset ovat lainoja, jotka saavat tuottoa lainalle maksettavasta korosta. Tavalliset kulutuslainat ovat eri asia ja niissä korkoa puolestaan maksetaan rahoitusyhtiölle. Ota asiasta tarvittaessa selvää ja lue lisää täältä.

Velkakirjoja kutsutaankin usein korkosijoituksiksi tai lyhyesti koroiksi. Korkosijoitusten oivallisuus on siinä, että niiden hinnat nousevat korkotason laskiessa. Lainasijoituksilla on osakesijoituksia matalammat riskit ja velkakirjojen arvot vaihtelevat yleensä osakkeita maltillisemmin.

Korkosijoitukset jaetaan valtionlainoihin ja yrityslainoihin. Valtionlainojen riskit ovat yleensä pienempiä kuin yrityslainojen. Lainasijoituksen riskiarvioinnissa on tärkeintä ottaa huomioon luottoluokitus. Sillä mitataan takaisinmaksukykyä. Jos yrityslainassa on paras luottoluokitus, eli AAA, on se riskittömämpi sijoituskohde kuin valiolaina, jossa on B-luottoluokitus.

Korkosijoitukset kuuluvat tärkeänä osana sijoitussalkkuun, koska eritoten riskittömät korkosijoitukset antavat osakesijoituksiin hajautushyötyä. Valtionlainojen hinnat nousevat usein, kun osakemarkkinat kohtaavat jyrkkiä muutoksia.

Osakesijoituksen tuotto yrityksen tuloksesta

 Osakesijoituksen tuotto syntyy tuloksesta, jonka yritys on saanut aikaan. Tulos käsitellään yleensä kahdella tapaa: se joko jaetaan voittona omistajille tai investoidaan kasvuun. Osakkeenomistaja voi saada osakesijoituksesta vuotuista kassavirtaa ja se vastaanotetaan osinkona, osakkeiden takaisinostona tai pääoman palautuksena.

Tuoton lähteenä voi toimia myös osakesijoituksen arvonnousu. Osakkeen arvo nousee pitkällä aikavälillä, jos yhtiön liikevaihto ja tulos kasvavat. Pörssissä arvoon vaikuttavat puolestaan monet muutkin tekijät, kuten inflaatio ja odotukset talouden kasvusta. Osakkeen arvoon vaikuttavat pörssissä myös liikkeellä oleva rahamäärä, markkinoiden tunnelmat ja muiden omaisuuslajien houkuttelevuus.

Pörssin meno eikä meininki ei vaikuta yrityksen voitonjakokykyyn. Osingot ovat osakesijoittajan tärkein tuoton lähde ja yritykset tuottavat parhaiten osakkeita, jos niiden osingonmaksukyky kasvaa vuosittain.

Yhtiöllä on mahdollisuus kasvattaa vuosittain jaettavaa osinkoa tai investoida voiton kasvuun. Investointi kasvattaa tulevaisuuden osinko-odotuksia. Molemmissa tapauksissa osakkeen arvo kasvaa pitkällä aikavälillä. Jaettavan osingon määrä ei siis ole olennaista, vaan osingonjakokyvyn kasvu.

Kiinteistö tyypillisin reaaliomaisuuskohde 

Kiinteistö on reaaliomaisuuden kohteista tyypillisin ja suomalaiset sijoittavat innokkaasti asuntoihin. Omistusasunto on ensimmäinen sijoitus ja toinen on puolestaan sijoitusasunto. Asuntosijoittamisessa varallisuus sijoitetaan johonkin konkreettiseen ja pysyvään, mikä tekee siitä ymmärrettävän sijoituskohteen.

Vuokratuloista saadaan tasaista kuukausittaista tuloa ja se on itseasiassa kiinteistösijoittajan tärkein tuoton lähde. Myös arvonnousulla voidaan saada tuottoa ja se kehittyy pitkällä aikavälillä inflaation mukaan.

Muita reaaliomaisuuskohteita ovat muun muassa metsä. Metsäsijoittaja voi saada tuottoa puunkasvusta ja maapalstan arvonnoususta.

Laaja kirjo vaihtoehtoisissa omaisuuslajeissa 

Vaihtoehtoisten omaisuuslajien valikoima on laaja ja siihen kuuluvat esimerkiksi raaka-aineet, valuutat ja johdannaiset. Myös pääomasijoitukset ja vertaislainat luokitellaan joskus vaihtoehtoisiin omaisuuslajeihin, mutta ne kuuluvat todellisuudessa osakkeisiin ja velkakirjoihin. Niillä on vain erilaiset riskiprofiilit verrattuna pörssinoteerattuihin osakkeisiin ja velkakirjoihin.

Vaihtoehtoiset omaisuuslajit eivät tarjoa yleensä jatkuvaa tuoton lähdettä. Esimerkiksi kullan hinta noudattaa kysynnän ja tarjonnan lakia. Sijoittajan tuotto tai tappio on tällä tavoin täysin riippuvainen kullan arvonkehityksestä.

Samalla tapaa valuuttasijoituksien arvo riippuu kysynnästä ja tarjonnasta. Jatkuvan tuoton lähteen puutteen takia vaihtoehtoisten omaisuuslajien osuus kannattaa pitää sijoitussalkussa melko maltillisena.

Back to top button
Close
Close